undof,polbatt,golan / HISTORIA POWSTANIA MISJI / * HISTORIA PKW POLLOG 
   HISTORIA KONFLIKTU
   HISTORIA POWSTANIA MISJI
      * HISTORIA UNDOF
      * HISTORIA PWJS (UNEF II)
      * HISTORIA PKW POLLOG
      * HISTORIA PKW POLBATT
   REJON MISJI
   STREFY MISJI (A, B, C)
   DOWÓDCY MISJI
   POSZCZEGÓLNE KONTYNGENTY
   TRASY PATROLOWE POLBATT
   STOPNIE WOJSKOWE
   Z ŻYCIA MISJI
   POJAZDY MISJI
   MEDAL MISJI
   CIEKAWOSTKI STREFY
   LINKI

.............................................................
 

POWSTANIE PKW POLLOG

POLLOG (polska kompania logistyczna), czyli Wydzielona Grupa Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej, na Wzgórza Golan wjechała 5 czerwca, po jednodniowym przejeździe przez Półwysep Synaj i Izrael (3 czerwca nastąpił przerzut lotniczy niewielkiej grupy awangardowej). Został on rozlokowany w obozie Kanaker, dzieląc go z Austriakami. W tym samym roku POLLOG i AUSBATT przeniesiono do Camp Faouar.

Do zadań WG PWJS należały:

  • przystosowanie obozu
  • rozminowywanie terenu
  • transport ludzi, materiałów budowlanych, sprzętu i żywności do obozu oraz na pozycje austriackie.

Działania te odbywały się w trudnej sytuacji. Baza nie była przygotowana, ciężkie warunki górskie utrudniały prace kompani transportowej, wyposażonej w nieprzystosowane Stary 660 i Nysy (priorytetowa rola PWJS UNEF oraz późniejszy kryzys gospodarczy w Polsce spowodowały, że park samochodowy był powoli wymieniany, uzupełniany i urozmaicany, głównie w samochody produkcji zagranicznej). Jednak wg. opinii przełożonych kompania bardzo dobrze spełniała postawione jej zadania, mimo iż pomoc krajowa ograniczała się do wydzielenia z kontyngentu egipskiego patrolu rozminowania w 1975.

Duże zmiany nastąpiły w 1979, kiedy to skończył się mandat UNEF II i PWJS wycofywała się do kraju. Oznaczało to usamodzielnienie się Wydzielonej Grupy, którą wzmocniono 60 żołnierzami oraz przekształcono w Polski Kontyngent Wojskowy w Syrii. Jego zadania pozostały niezmienione. W 1992, czyli już po przemianach ustrojowych w Polsce, nastąpiły modyfikacje w strukturze UNDOF-u, w wyniku których POLLOG zmniejszył się do ok. 130 osób.

Camp Ziouani w 1984 r.

 

 
Copyright ©2010 by badshark@wp.pl
Kreator Stron www