undof,polbatt,golan / HISTORIA POWSTANIA MISJI / * HISTORIA PKW POLBATT 
   HISTORIA KONFLIKTU
   HISTORIA POWSTANIA MISJI
      * HISTORIA UNDOF
      * HISTORIA PWJS (UNEF II)
      * HISTORIA PKW POLLOG
      * HISTORIA PKW POLBATT
   REJON MISJI
   STREFY MISJI (A, B, C)
   DOWÓDCY MISJI
   POSZCZEGÓLNE KONTYNGENTY
   TRASY PATROLOWE POLBATT
   STOPNIE WOJSKOWE
   Z ŻYCIA MISJI
   POJAZDY MISJI
   MEDAL MISJI
   CIEKAWOSTKI STREFY
   LINKI

.............................................................
 

POWSTANIE PKW POLBATT

9 grudnia 1993 zmieniła się organizacja i funkcja PKW (oznaczało to także rozpoczęcie nowej numeracji zmian). W miejsce wycofującego się batalionu fińskiego (FINBATT-u) powstał, wydzielony z Krakowskiego Okregu Wojskowego, POLBATT, drugi w historii polskich misji zagranicznych batalion operacyjny (całość logistyki przejęli Kanadyjczcy, zastąpieni później przez Hindusów). Stacjonował w Camp Ziouani (razem z Kwaterą Główną UNDOF oraz plutonem policji wojskowej) a jego zadania obejmowały:

  • ochronę cywilów i pracowników ONZ
  • patrolowanie wyznaczonej strefy buforowej
  • rozdzielanie wojsk izraelskich i syryjskich
  • utrzymywanie posterunków

Podobnie jak POLLOG, POLBATT był oceniany bardzo pozytywnie, a na kontrolowanym terenie nie dochodziło do naruszeń warunków rozejmu.

18 listopada 2009, w związku z ogólnym wycofywaniem kontyngentów z misji oenzetowskich, PKW Syria po 35 latach funkcjonowania został wycofany do kraju (wcześniej, bo 22 października przekazał obowiązki kontyngentowi filipińskiemu). Jego tradycje kontynuuje Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych.

 
Copyright ©2010 by badshark@wp.pl
Kreator Stron www