undof,polbatt,golan / TRASY PATROLOWE POLBATT / * COMMAND PATROL 
   HISTORIA KONFLIKTU
   HISTORIA POWSTANIA MISJI
   REJON MISJI
   STREFY MISJI (A, B, C)
   DOWÓDCY MISJI
   POSZCZEGÓLNE KONTYNGENTY
   TRASY PATROLOWE POLBATT
      * TRASY 1 KOMPANII
      * TRASY 2 KOMPANII
      * COMMAND PATROL
   STOPNIE WOJSKOWE
   Z ŻYCIA MISJI
   POJAZDY MISJI
   MEDAL MISJI
   CIEKAWOSTKI STREFY
   LINKI

.............................................................
 

COMMAND PATROL

Patrol kołowy odbywany siłami 2 transporterów SISU, w obecności dowódcy UNDOF.

- trasa patrolu - zbocza góry Hermon wzdłóż styku granic Izraela,Libanu i Syrii

- cel - nadzorowanie przestrzegania przez stronę izraelską niewprowadzania w strefę AOS broni zakazanej np. czołgów.

* COMMAND PATROL 2006

* COMMAND PATROL 2007

 

 
Copyright ©2010 by badshark@wp.pl
Kreator Stron www